7. Forslag fra Eva R. Finstad, Oddvard Nilsen og Dag C. Weberg om at Regjeringen i løpet av våren 1998 legger frem for Stortinget en stortingsmelding om konsekvenser for jordbruksnæringen og distriktene av ulike typer vernetiltak, og forslag til hvordan kombinasjonen av vern og bruk bedre kan gjennomføres enn i dag.

Tema: NATURVERN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

7. Forslag fra Eva R. Finstad, Oddvard Nilsen og Dag C. Weberg om at Regjeringen i løpet av våren 1998 legger frem for Stortinget en stortingsmelding om konsekvenser for jordbruksnæringen og distriktene av ulike typer vernetiltak, og forslag til hvordan kombinasjonen av vern og bruk bedre kan gjennomføres enn i dag.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: