1. C. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1997 (kap. 5507).

Tema: OLJE (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

  •   (Vedlegg til St.prp. 1  [1]  [2]

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. C. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 1997 (kap. 5507).