5. Forslag fra Paul Chaffey og Erik Solheim om utsettelse av bygging av gasskraftverk. (Til etter klimaforhandlingene i Kyoto.)

Tema: OLJEOMSETNING (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

5. Forslag fra Paul Chaffey og Erik Solheim om utsettelse av bygging av gasskraftverk. (Til etter klimaforhandlingene i Kyoto.)