1. Forslag fra Erling Folkvord om endring i lov av 13. desember 1991 nr. 81 sosiale tjenester m.v. (opphevelse av § 5-10 som gir sosialtjenesten rett til å ta refusjon i krav på tilbakebetaling av skatt). (Vedlegg til innst: Brev av 13.3.95 fra sosialministeren til sosialkomiteen.)

Tema: PERSONBESKATNING (Storting 1994/1995)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Forslag fra Erling Folkvord om endring i lov av 13. desember 1991 nr. 81 sosiale tjenester m.v. (opphevelse av § 5-10 som gir sosialtjenesten rett til å ta refusjon i krav på tilbakebetaling av skatt). (Vedlegg til innst: Brev av 13.3.95 fra sosialministeren til sosialkomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: