10. Forslag fra Tor Nymo, Magnhild Meltveit Kleppa og Tove Kari Viken om regulering av forsikringsselskapenes adgang til innhenting av helseopplysninger om forsikringssøkere.

Tema: PERSONVERN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

10. Forslag fra Tor Nymo, Magnhild Meltveit Kleppa og Tove Kari Viken om regulering av forsikringsselskapenes adgang til innhenting av helseopplysninger om forsikringssøkere.

Se saker fra samme tema: