6. Forslag fra Hallgrim Berg, Anders C. Sjaastad og Kristin Krohn Devold om tiltak for å bekjempe kriminalitet i deler av MC-miljøet.

Tema: POLITI OG PÅTALEMYNDIGHET (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

6. Forslag fra Hallgrim Berg, Anders C. Sjaastad og Kristin Krohn Devold om tiltak for å bekjempe kriminalitet i deler av MC-miljøet.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: