3. Forslag fra Carl I. Hagen om å innføre et regelverk for fordeling av utgifter pådratt av regjeringsmedlemmer og medlemmer i departementenes politiske ledelse mellom regjeringsparti/er og statskassen etter utgiftens årsak. (Vedlegg: Brev av 17.3.97 fra statsministeren til Carl I. Hagen.)

Tema: POLITISKE PARTIER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Carl I. Hagen om å innføre et regelverk for fordeling av utgifter pådratt av regjeringsmedlemmer og medlemmer i departementenes politiske ledelse mellom regjeringsparti/er og statskassen etter utgiftens årsak. (Vedlegg: Brev av 17.3.97 fra statsministeren til Carl I. Hagen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: