7. Forslag fra Erling Folkvord om å be Regjeringa utsette postledelsens behandling av ei større omorganisering med ny selskapsstruktur/selskapsinndeling av Posten slik at Stortinget får høve til å drøfte saka før styret i Posten Norge BA gjør endelig vedtak.

Tema: POST (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

7. Forslag fra Erling Folkvord om å be Regjeringa utsette postledelsens behandling av ei større omorganisering med ny selskapsstruktur/selskapsinndeling av Posten slik at Stortinget får høve til å drøfte saka før styret i Posten Norge BA gjør endelig vedtak.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: