– V: «Det henstilles til Regjeringen i statsbudsjettet for 1995 å fremme forslag om informasjonstiltak overfor befolkningen i Nord-Norge om hvordan man beskytter seg i tilfelle av en atomulykke – f.eks. ved utdeling av brosjyren «Atomtrusselen i Nord-Norge» til alle husstander i landsdelen.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1993/1994)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Fra hovedregister:

– V: «Det henstilles til Regjeringen i statsbudsjettet for 1995 å fremme forslag om informasjonstiltak overfor befolkningen i Nord-Norge om hvordan man beskytter seg i tilfelle av en atomulykke – f.eks. ved utdeling av brosjyren «Atomtrusselen i Nord-Norge» til alle husstander i landsdelen.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: