– Haukvik, Arne: «Regjeringa blir oppmoda om å la pasientar med Alzheimers sjukdom få tilsvarande tilbod som pasientar med multippel sklerose.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Fra hovedregister:

– Haukvik, Arne: «Regjeringa blir oppmoda om å la pasientar med Alzheimers sjukdom få tilsvarande tilbod som pasientar med multippel sklerose.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: