– H: «Det henstilles til Regjeringen å sette ned et faglig kompetent utvalg for å vurdere bruken av turnus slik at bruken av denne i størst mulig grad bidrar til å gi pasientene størst pleiertetthet når behovet er størst og videre bidrar til å fordele arbeidsbelastningen på personellet optimalt.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Fra hovedregister:

– H: «Det henstilles til Regjeringen å sette ned et faglig kompetent utvalg for å vurdere bruken av turnus slik at bruken av denne i størst mulig grad bidrar til å gi pasientene størst pleiertetthet når behovet er størst og videre bidrar til å fordele arbeidsbelastningen på personellet optimalt.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: