– Sp og SV: «Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om endrede rentesatser for utlån i berørte statsbanker, som hensyntar bl.a. Boligsamvirkets tiltak som reduserer tapsrisiko, og som belønner tiltak hos lånemottakere som reduserer statsbankenes administrasjonsutgifter.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Fra hovedregister:

– Sp og SV: «Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om endrede rentesatser for utlån i berørte statsbanker, som hensyntar bl.a. Boligsamvirkets tiltak som reduserer tapsrisiko, og som belønner tiltak hos lånemottakere som reduserer statsbankenes administrasjonsutgifter.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: