– SV: «Det henstilles til Regjeringen å instruere den norske forhandlingsdelegasjonen til forhandlingene om en internasjonal klimaavtale om, på Norges vegne, å gå inn for en avtale bygd på prosentvis like forpliktelser for industrilandene. Dersom en slik avtale skal åpne for «joint implementation» (felles gjennomføring) forutsettes det at dette skjer i samarbeid mellom land som har inngått juridisk bindende forpliktelser om reduksjon i utslippene.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Fra hovedregister:

– SV: «Det henstilles til Regjeringen å instruere den norske forhandlingsdelegasjonen til forhandlingene om en internasjonal klimaavtale om, på Norges vegne, å gå inn for en avtale bygd på prosentvis like forpliktelser for industrilandene. Dersom en slik avtale skal åpne for «joint implementation» (felles gjennomføring) forutsettes det at dette skjer i samarbeid mellom land som har inngått juridisk bindende forpliktelser om reduksjon i utslippene.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: