– SV: «Det henstilles til Regjeringen å instruere den norske forhandlingsdelegasjonen til forhandlingene om en internasjonal klimaavtale om, på Norges vegne, å gå imot forslaget fra USA om å «låne» utslippskvoter fra framtidige generasjoner.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Fra hovedregister:

– SV: «Det henstilles til Regjeringen å instruere den norske forhandlingsdelegasjonen til forhandlingene om en internasjonal klimaavtale om, på Norges vegne, å gå imot forslaget fra USA om å «låne» utslippskvoter fra framtidige generasjoner.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: