– SV: «Det henstilles til Regjeringen å sørge for at grunnskolereformen iverksettes fra skoleåret 1997-98. Kommuner som etter egen vurdering ikke er i stand til å tilby et akseptabelt tilbud, kan søke departementet om utsettelse i ett år.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Fra hovedregister:

– SV: «Det henstilles til Regjeringen å sørge for at grunnskolereformen iverksettes fra skoleåret 1997-98. Kommuner som etter egen vurdering ikke er i stand til å tilby et akseptabelt tilbud, kan søke departementet om utsettelse i ett år.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: