– SV: «Regjeringa blir oppmoda om å vurdere å bygge opp eit omstillings- og strukturfond til bruk i ekstraordinære krisesituasjonar, der arbeidsplassar, kompetanse, marknad, leveransar m.m. står i fare.»

Tema: REGJERINGEN OVERSENDT (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Fra hovedregister:

– SV: «Regjeringa blir oppmoda om å vurdere å bygge opp eit omstillings- og strukturfond til bruk i ekstraordinære krisesituasjonar, der arbeidsplassar, kompetanse, marknad, leveransar m.m. står i fare.»

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: