2. Interp. fra Karin Lian om å iverksette tiltak for å hindre utbredelse av volds- og sexvideofilmer,

Tema: BARNEVERN (Storting 1993/1994)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

2. Interp. fra Karin Lian om å iverksette tiltak for å hindre utbredelse av volds- og sexvideofilmer,