1. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om fornyet behandling av barnevernets vedtak om omsorgsovertakelse av Elisabeth Østgårds datter,

Tema: BARNEVERN (Storting 1993/1994)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om fornyet behandling av barnevernets vedtak om omsorgsovertakelse av Elisabeth Østgårds datter,