2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om at ansatte i barnevernet har uttrykt bekymring over nedgangen i omsorgsovertakelser av barn,

Tema: BARNEVERN (Storting 1993/1994)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

2. Sp.spm. fra Carl I. Hagen om at ansatte i barnevernet har uttrykt bekymring over nedgangen i omsorgsovertakelser av barn,