4. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om å sikre fosterforeldre og beredskapshjem brukbare lønnsbetingelser og faglig oppfølging,

Tema: BARNEVERN (Storting 1993/1994)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

4. Sp.spm. fra Ola T. Lånke om å sikre fosterforeldre og beredskapshjem brukbare lønnsbetingelser og faglig oppfølging,