1. Endringer i lov av 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud. (Oppnevning av Bameombudets råd.)

Tema: BARNEVERN (Storting 1993/1994)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endringer i lov av 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud. (Oppnevning av Bameombudets råd.)