1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkommende Sosialdepartementet og Barne- og familiedepartementet. (Vedlegg: Særskilt

Tema: BARNEVERN (Storting 1994/1995)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

1. Bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 vedkommende Sosialdepartementet og Barne- og familiedepartementet. (Vedlegg: Særskilt