5. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om en vurdering av konflikter som oppstår mellom kommuner og fylkeskommuner angående barnevernstiltak for personer over 18 år,

Tema: BARNEVERN (Storting 1994/1995)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

5. Sp.spm. fra Kjellaug Nakkim om en vurdering av konflikter som oppstår mellom kommuner og fylkeskommuner angående barnevernstiltak for personer over 18 år,