7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om besteforeldre generelt er uskikket til å være fosterforeldre for egne barnebarn, eller om det kun gjelder dem med et kristent livssyn,

Tema: BARNEVERN (Storting 1994/1995)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

7. Sp.spm. fra John Ingolf Alvheim om besteforeldre generelt er uskikket til å være fosterforeldre for egne barnebarn, eller om det kun gjelder dem med et kristent livssyn,