4. Framlegg frå Olav Akselsen om lov om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. (Bedre rettsvern for barn.) (Seksuelle overgrep.)

Tema: BARNEVERN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

4. Framlegg frå Olav Akselsen om lov om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. (Bedre rettsvern for barn.) (Seksuelle overgrep.)