6. Forslag fra Lisbeth Holand om å be Regjeringa fremme forslag om endringer i lov om fri rettshjelp og en prøveordning med offentlige rettshjelpssentre. (Vedlegg: Rettshjelpssentre.)

Tema: RETTSVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

6. Forslag fra Lisbeth Holand om å be Regjeringa fremme forslag om endringer i lov om fri rettshjelp og en prøveordning med offentlige rettshjelpssentre. (Vedlegg: Rettshjelpssentre.)