7. Forslag fra Anita Apelthun Sæle, Arild Hiim, Lisbeth Holand og Jan Simonsen om utvidet frist for gjenopptakelse av sivile saker i særskilte tilfeller.

Tema: RETTSVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

7. Forslag fra Anita Apelthun Sæle, Arild Hiim, Lisbeth Holand og Jan Simonsen om utvidet frist for gjenopptakelse av sivile saker i særskilte tilfeller.