8. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å tillate kasinovirksomhet i Norge etter internasjonal standard og målestokk, for å bekjempe organisert kriminalitet.

Tema: RETTSVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

8. Forslag fra Øystein Hedstrøm om å tillate kasinovirksomhet i Norge etter internasjonal standard og målestokk, for å bekjempe organisert kriminalitet.