6. Forslag fra Reidar Johansen og Lisbeth Holand om strengere krav til registrering og kontroll av eierskap til skip i norske farvann. (Vedlegg til innst.: 2 svarbrev av 7.5.97 fra Nærings- og handelsdepartementet v/statsråden til næringskomiteen.)

Tema: SIKKERHET TIL SJØS (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

6. Forslag fra Reidar Johansen og Lisbeth Holand om strengere krav til registrering og kontroll av eierskap til skip i norske farvann. (Vedlegg til innst.: 2 svarbrev av 7.5.97 fra Nærings- og handelsdepartementet v/statsråden til næringskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: