2. Forslag fra Erling Folkvord om at Regjeringa skal gi Stortinget en redegjørelse om det sakskomplekset som nå kalles «Fideco-saken» og den befatning nåværende statsråd Terje Rød-Larsen hadde med sakskomplekset.

Tema: SKATTEADMINISTRASJON (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

2. Forslag fra Erling Folkvord om at Regjeringa skal gi Stortinget en redegjørelse om det sakskomplekset som nå kalles «Fideco-saken» og den befatning nåværende statsråd Terje Rød-Larsen hadde med sakskomplekset.

Se saker fra samme tema: