3. Forslag fra Eva Lian, Per Olaf Lundteigen og Eli Sollied Øveraas om å endre regelverket slik at det gis rett til frådrag for pass og stell av barn uavhengig av om begge ektefeller eller samboere med felles barn har arbeidsinntekt eller ikke. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Tema: SKATTEFRADRAG (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Eva Lian, Per Olaf Lundteigen og Eli Sollied Øveraas om å endre regelverket slik at det gis rett til frådrag for pass og stell av barn uavhengig av om begge ektefeller eller samboere med felles barn har arbeidsinntekt eller ikke. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Se saker fra samme tema: