8. Forslag fra Roy N. Wetterstad om å forby offentliggjøring av skattelister. (Vedlegg til innst: Brev av 15.11.96 fra Finansdepartementet til finanskomiteen v/Lars Sponheim.)

Tema: SKATTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

8. Forslag fra Roy N. Wetterstad om å forby offentliggjøring av skattelister. (Vedlegg til innst: Brev av 15.11.96 fra Finansdepartementet til finanskomiteen v/Lars Sponheim.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: