14. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om ikke å innføre fordelsbeskatning for datautstyr arbeidsgiver stiller til disposisjon for ansatte til arbeid hjemme og om å fremlegge for Stortinget en prinsipiell drøftelse av bruken av fordelsbeskatning av ikke-økonomiske ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.3.97 fra Finansdepartementet til finanskomiteen v/Eilef A. Meland.)

Tema: SKATTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

14. Forslag fra Per-Kristian Foss og Erna Solberg om ikke å innføre fordelsbeskatning for datautstyr arbeidsgiver stiller til disposisjon for ansatte til arbeid hjemme og om å fremlegge for Stortinget en prinsipiell drøftelse av bruken av fordelsbeskatning av ikke-økonomiske ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 25.3.97 fra Finansdepartementet til finanskomiteen v/Eilef A. Meland.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: