16. Forslag fra Solveig Sollie og Einar Steensnæs om endr. i skatteloven §44 femte ledd slik at det kan kreves fradrag ved inntektsfastsettelsen for gaver til frivillige organisasjoner. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 14.3.97 fra Finansdepartementet til finanskomiteen.)

Tema: SKATTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

16. Forslag fra Solveig Sollie og Einar Steensnæs om endr. i skatteloven §44 femte ledd slik at det kan kreves fradrag ved inntektsfastsettelsen for gaver til frivillige organisasjoner. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 14.3.97 fra Finansdepartementet til finanskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: