17. Forslag fra Carl I. Hagen om å oppnevne en bredt sammensatt skattekommisjon til å utrede og vurdere ulike systemer for og konsekvensene av en lik og flat inntektsskatt for lønnsmottagere og næringsdrivende. {Flat skatt-kommisjon.) (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Tema: SKATTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

17. Forslag fra Carl I. Hagen om å oppnevne en bredt sammensatt skattekommisjon til å utrede og vurdere ulike systemer for og konsekvensene av en lik og flat inntektsskatt for lønnsmottagere og næringsdrivende. {Flat skatt-kommisjon.) (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: