18. Forslag fra Jan Petersen, Per-Kristian Foss og Kristin Krohn Devold om å bedre rammevilkårene for aktivt eierskap og familiebedrifter gjennom endringer i delingsmodellen og arveavgiften. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Tema: SKATTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

18. Forslag fra Jan Petersen, Per-Kristian Foss og Kristin Krohn Devold om å bedre rammevilkårene for aktivt eierskap og familiebedrifter gjennom endringer i delingsmodellen og arveavgiften. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: