14. Forslag fra Erling Folkvord om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt {skatteloven). (Utvidelse av retten til inntektsfradrag ved skattelikninga for fagforeningskontingent slik at dennne retten også gjelder for de som betaler kontingent under midlertidig arbeidsløshet, under yrkesmessig attføring m.v.)

Tema: SKATTER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

14. Forslag fra Erling Folkvord om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt {skatteloven). (Utvidelse av retten til inntektsfradrag ved skattelikninga for fagforeningskontingent slik at dennne retten også gjelder for de som betaler kontingent under midlertidig arbeidsløshet, under yrkesmessig attføring m.v.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: