17. Forslag fra Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om opprettelse av et alternativt, mer praktisk rettet løp i videregående skole innenfor rammen av lov om fagopplæring i arbeidslivet.

Tema: SKOLER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

17. Forslag fra Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om opprettelse av et alternativt, mer praktisk rettet løp i videregående skole innenfor rammen av lov om fagopplæring i arbeidslivet.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: