4. Framlegg frå Arne Haukvik om at Landsforeningen Rettferd for Taperne vert gjeve fast plass på statsbudsjettet, med 500000 kroner som ekstra løyving for 1997 og minst 1 million kroner i året frå og med 1998. (Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 14.6.97 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Tema: SOSIALVESEN (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

4. Framlegg frå Arne Haukvik om at Landsforeningen Rettferd for Taperne vert gjeve fast plass på statsbudsjettet, med 500000 kroner som ekstra løyving for 1997 og minst 1 million kroner i året frå og med 1998. (Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 14.6.97 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: