3. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen fremme forslag om endrede rentesatser for utlån i berørte statsbanker som hensyntar bl.a. Boligsamvirkets tiltak som reduserer tapsrisiko, og som belønner tiltak hos lånemottagere som reduserer statsbankenes utgifter. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.6.97 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Tema: STATSBANKER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen fremme forslag om endrede rentesatser for utlån i berørte statsbanker som hensyntar bl.a. Boligsamvirkets tiltak som reduserer tapsrisiko, og som belønner tiltak hos lånemottagere som reduserer statsbankenes utgifter. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 10.6.97 fra finansministeren til finanskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: