14. Endring av forslag til løyving under kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning. (Kunstfagstipend.)

Tema: STATSBUDSJETTET (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

14. Endring av forslag til løyving under kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning. (Kunstfagstipend.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: