24. Satser for tonnasjeskatt. (Endr. av skattevedtak for 1996, tillegg til skattevedtak for 1997.)

Tema: STATSBUDSJETTET (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

24. Satser for tonnasjeskatt. (Endr. av skattevedtak for 1996, tillegg til skattevedtak for 1997.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: