1. Forslag fra Jan Petersen, Hallgrim Berg, Tore A. Liltved og Arild Lund om lov om endring i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (Endring av arbeidsmiljølovens § 44 j slik at bestemmelsen tillater søndagsarbeid ved norske bibliotek.)

Tema: BIBLIOTEK OG LITTERATUR (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Forslag fra Jan Petersen, Hallgrim Berg, Tore A. Liltved og Arild Lund om lov om endring i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (Endring av arbeidsmiljølovens § 44 j slik at bestemmelsen tillater søndagsarbeid ved norske bibliotek.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: