3. Forslag fra Sigurd Manneråk og Øystein Djupedal om å sette ned renta på lån i Statens lånekasse for utdanning. (Vedlegg: Svarbrev av 6.2.97 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.)

Tema: STUDIEFINANSIERING (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

3. Forslag fra Sigurd Manneråk og Øystein Djupedal om å sette ned renta på lån i Statens lånekasse for utdanning. (Vedlegg: Svarbrev av 6.2.97 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: