2. Forslag fra Kristin Krohn Devold, Sonja Sjøli og Annelise Høegh om egen takst for jordmor i privat praksis som utøver kontroll og undersøkelse av gravide. (Vedlegg til innst: Svarbrev av 22.1.97 fra statsråd Gudmund Hernes til sosialkomiteen.)

Tema: SVANGERSKAP (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Forslag fra Kristin Krohn Devold, Sonja Sjøli og Annelise Høegh om egen takst for jordmor i privat praksis som utøver kontroll og undersøkelse av gravide. (Vedlegg til innst: Svarbrev av 22.1.97 fra statsråd Gudmund Hernes til sosialkomiteen.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: