10. Forslag fra John Alvheim om en overslagsbevilgning på 500 mill. kroner for å dekke underskudd ved landets sykehus. (Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finansministeren til saksordføreren.)

Tema: SYKEHUS (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

10. Forslag fra John Alvheim om en overslagsbevilgning på 500 mill. kroner for å dekke underskudd ved landets sykehus. (Vedlegg inntatt i innst.: Svarbrev av 30.5.97 fra finansministeren til saksordføreren.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: