16. Forslag fra Erling Folkvord om etterbetaling til mottakere av yrkesmessig attføring som fra 1. august 1994 fikk redusert sine ytelser på grunn av ei forskrift som gikk på tvers av Stortingets vedtak og forslag om at forskrifta skal endres i samsvar med Stortingets vedtak.

Tema: SYSSELSETTING (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

16. Forslag fra Erling Folkvord om etterbetaling til mottakere av yrkesmessig attføring som fra 1. august 1994 fikk redusert sine ytelser på grunn av ei forskrift som gikk på tvers av Stortingets vedtak og forslag om at forskrifta skal endres i samsvar med Stortingets vedtak.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: