14. Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Valgerd Svarstad Haugland, Asmund Kristoffersen, Eilef A. Meland og Tove Kari Viken om endring i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). (Endring av aldersgrense for garantert tilleggspensjon for fødte uføre og unge uføre.)

Tema: TRYGDER (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

14. Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Valgerd Svarstad Haugland, Asmund Kristoffersen, Eilef A. Meland og Tove Kari Viken om endring i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). (Endring av aldersgrense for garantert tilleggspensjon for fødte uføre og unge uføre.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: