7. Forslag fra Øystein Djupedal og Jorunn Hageler om å be Regjeringen fremme en stortingsmelding om ungdoms innflytelse og deltakelse i samfunnet.

Tema: UNGDOMSARBEID (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

7. Forslag fra Øystein Djupedal og Jorunn Hageler om å be Regjeringen fremme en stortingsmelding om ungdoms innflytelse og deltakelse i samfunnet.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: