7. Forslag fra John Alvheim om at ingen enkeltpersoner eller grupper får redusert sin bostøtte i forhold til de ytelser de oppebar før samordningen av Kommunal- og arbeidsdepartementets og Sosialog helsedepartementets bostøtteordninger ble vedtatt.

Tema: BOLIGBYGGING (Storting 1996/1997)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

7. Forslag fra John Alvheim om at ingen enkeltpersoner eller grupper får redusert sin bostøtte i forhold til de ytelser de oppebar før samordningen av Kommunal- og arbeidsdepartementets og Sosialog helsedepartementets bostøtteordninger ble vedtatt.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: